ידיעון 1 – הגדלת שטח עיקרי

בזמן התכנון הראשוני, חשוב לתכנן נכון את היחס בין שטחי השרות לשטחים העיקריים, כאשר ברור שככל ששטח השרות גדל ביחס לשטח העיקרי, למעשה היזם "מפסיד" שטח.

כללי

מניסיוננו בטיפול במרכזים מסחריים, לעיתים ישנם שטחים שהוגדרו כשטחים עיקריים בהיתר הבנייה המקורי כאשר בפועל השימוש בשטחים אלה הוא שימוש כבשטח שרות (מחסנים, מעברים ציבוריים, חדרים טכניים וכו').
הסיבה לכך יכולה לנבוע מכה טעמים- שינויים מבניים, שינויים בשימושים במהלך השנים, אילוצים שנובעים מפיצולי/איחודי יחידות וכהנה וכהנה סיבות.

במקרים מסוימים אף נתקלנו במקרים בהם נעשו טעויות בחישוב השטחים בהיתר המקורי ושטחים שיכולים היו להיות מוגדרים כשטחי שירות הוגדרו כשטחים עיקריים חרף הורות ותקנוני התב"ע.
ברור כי על פי רוב, אין שטח עיקרי עודף- אנו שמנו לנו למטרה ל"פתוח" שטחים עיקריים חדשים על ידי ניתוח וסקירת השטח והמבנים וזאת מתוך היכרות עמוקה עם חוקי התכנון והבניה, תקנוני התב"ע ומציאות קיימת.

מטרתנו העיקרית היא לאתר ולנייד שטח עיקרי לשרות ובכך לזכות בשטח עיקרי נוסף ללא צורך בהגדלת זכויות בניה.

קיים להבנתנו פער די גדול בין התכנון הבסיסי לתכנון הפונקציונאלי שמתייחס למציאות הקיימת, למעשה מדובר בתכנון חוקר. כאן בשילוב של מספר גורמים בתוך החברה נערכת סקירה וניתוח כאשר בסיומו ככל שנמצא מקום להמיר שטחים מוגשת בקשה להיתר.

הליך בקשה להיתר
כל בקשה להיתר חייבת להסתמך על דפי מידע אותם אנו מקבלים מאגף המידע ברשות המקומית, מרגע הזמנת דפי המידע עובר לרוב חודש עד קבלתם
דפי המידע כוללים הנחיות בנוגע לאחוזי בנייה מותרים, תכלית מותרת לפי תב"ע, תכסית מותרת, גובה מותר וכו'..

בעריכת הבקשה להיתר, אנו מתבססים על היתר קיים ועל דפי המידע, מבצעים בדיקה דקדקנית בשטח הכוללת מדידה של המצב הקיים, עורכים חישובי שטח בהתאם לתקנון התכנון והבניה ובהתאם לתקנות חישובי השטחים ואחוזי הבניה.
עורכים את "הדף הראשון" בהתאם לשינויים בשטחים ומגישים את הבקשה החדשה יחד עם כל המסמכים הרלוונטיים בהתאם לדרישות מנהל ההנדסה ברשות המקומית.
התכנית נכנסת להליך של בדיקה במנהל ההנדסה ע"י אדר'/מהנדס בודק וע"י פיקוח בשטח, במידה והיא מאושרת היא נכנסת לוועדה לתכנון ובניה לאישור.
עם אישור התכנית, בהנחה שאין התנגדויות, מתקבלת "החלטת הוועדה" הכוללת רשימת כל האישורים נדרשים.
מניסיוננו בהגשות היתרי בניה, פרק הזמן העובר עד לקבלת היתר משתנה ותלוי בגורמים מולם יש לאשר את התכנית, בכל היתר בניה, פרק הזמן המינימאלי הינו כחצי שנה, המקסימום תלוי ביעילות הגורמים המאשרים.

חברת ריפאנד נותנת מענה מקסימאלי לכל הצרכים הנדרשים עם הגשת בקשה להיתר, הכנת מפה טופוגרפית, מדידות אדריכליות לצורך עדכון תכניות הנעשות ע"י מודדים מוסמכים.
אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם יועצים שונים: יועצי תנועה, פיתוח, נגישות, קונסטרוקציה, אינסטלציה ועוד. עפ"י הצורך.

במחלקת היתרים ורישוי עסקים בחברת ריפאנד מטפלים בהליכי רישוי רבים ברשויות רבות ושונות.

לחזרה לכל החומר המקצועי בנושא רישוי והיתרים לחץ כאן
לכתבה הקודמת לכתבה הבאה

המומחים שלנו מחכים לכם!

צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

שלח פנייה