ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

למה אנחנו

ריפאנד בע"מ הינה חברה ותיקה ומנוסה המתמחה מזה שנים רבות בתחום רשויות מקומיות. לחברה הידע, האמצעים, היכולת והניסיון לסייע ללקוחותיה אל מול הרשויות המקומיות ולרבות; הפחתת ארנונה, בקרת תשלומי ארנונה, בנית תקציבים והערכות, חוות דעת, סקירת נכסים, הפחתת אגרות בניה, היטלי פיתוח, דמי הקמה והיטלי השבחה הן מול הרשויות והן מול תאגידי המים. כמו כן, מתמחה ריפאנד גם בהפחתת אגרות צריכה למיניהן כגון: מים, ביוב, שילוט וכיוב'.

מטרת פעילותה הינה בדיקה והפחתת עלויות שהושתו על ידי הרשויות השונות באופן שגוי, לא חוקי או לא סביר בכל רחבי הארץ ושנים לאחור. יצויין ויודגש השירות אותו מעניקה ריפאנד בהגדרה כוללים:

  1. ידע מקצועי– צוות מיומן, בעלי מקצוע מנוסים, תהליכי לימוד מתמידים ועוד.
  2. זמן ויעילות– עבודה מול רשויות גוזלת זמן רב, אנו עושים זאת ביעילות וחדוות עשיה.
  3. אקמולי– אנחנו שומרים על הלקוח ומעניקים לו בטחון ושקט שכל מה שהוא משלם נכון.

ריפאנד, מעניקה שירות בדיקה ראשוני ללא כל התחייבות או תמורה מצד לקוחותיה. בתום תהליך הבדיקה הראשוני מגישה דו"ח ובו מפורטים ממצאיה, לרבות סיכויים, סיכונים, הערכות כלכליות והמלצות לפעולה. בתום שלב זה יוכל הלקוח להחליט  להתקשר עם החברה אם לאו. מודל זה משאיר את הלקוח בסיטואציה לפיה לא רק שאין מה להפסיד אלא יש רק מה להרוויח מאחר וגם הידיעה שאין מה לעשות חשובה קל וחומר כאשר נמצא שיש מקום לפעול.

בנוסף, תהליך הבדיקה הראשוני מאפשר ללקוחות הפוטנציאליים להתרשם מהחומר האנושי, רמת השירות, תהליכי העבודה והיכולות המקצועיות של החברה עוד בטרם התחייבו!!!

במהלך תהליכי הטיפול והבדיקה מעבירה ריפאנד עדכונים שוטפים, ידיעונים איכותיים ודו"חות על מצב התיקים כמו גם עדכוני פסיקה וחקיקה.

ריפאנד פיתחה מערכות ומודלים ייחודיים, לרבות תוכנה ייעודית, אשר המעמידים את החברה כראש חץ בתחום הפחתת עלויות, בקרה וניהול נכסים ובמוכנות מקסימאלית לטיפול כולל בענייני רשויות מקומיות.

החברה כצורך ודרישה של לקוחותיה הקימה מחלקת רישוי עסקים וטיפול בהיתרים הפועלת בסימביוזה מלאה עם מחלקת המיסוי וכך מעניקה שירות בעל ערך מוסף רב וייחודי המסייע לחברות בכל סדר גודל בהסדרת תהליכי רישוי, היתרים ומיסוי בו זמנית.

לחברה מחלקה טכנית איכותית המעניקה את שירותיה לפי דרישת הלקוח באופן כולל או נקודתי.

שתפו והפיצו