ידיעון 1 – רישום בית משותף

מרשם " זכויות קניין במקרקעין" המתנהל על פי חוק המקרקעין ( התשכ"ט 1969) מאפשר לכל מי אשר יקיימות לו זכויות בקרקע , לרשום זכויותיו אלו .

כללי

רישום הזכויות, מאפשר את זיהוי המקרקעין ובכלל זה את כלל ההצמדות לנכס כפי שנרכשו וקיימים לכך יתרונות רבים כדוגמת:

1. ההיבט המשפטי –

  •  הכרה בזכויות הבעלים
  • הסדרת היחסים בין בעלי הדירות בבתים משותפים, ובכלל זה ההצמדות לנכס.

2. ההיבט התכנוני-

  • הגדרת זכויות בניה עתידיות ברמת הנכס, ככל שישנן.

3. ההיבט הכלכלי –

  • העלאת ערך הדירה
  • קידום רישום שיעבוד הנכס לטובת קבלת משכנתאות

במסגרת הרישום, יש להגיש בשלב הראשון תשריט מדידה של החלקה, על רקע החלקה ו/או החלקות עליהן נבנה הבית, תרשים מדידת הנכס על קומותיו, כאשר כל דירה תסומן בצבע ואות נפרדים התואמים גם את החלקים המוצמדים מתוך השטחים המשותפים, וכן טבלת שטחים מפורטת ע"ג התשריט.

חברת ריפאנד , הנה אחת מהחברות הגדולות במשק בתחום מתן שירותים אלו להכנת תשרטי רישום בתים משותפים ותחת מטריה אחת ניתנים כלל השירותים מראשית ההליך ועד לסיומו ברישום של הרשם בלשכת המקרקעין.
בחברה מועסקים אדריכלים, מהנדסים, מודדים מוסמכים ועורכי דין, בעלי הידע, הניסיון והכלים ברישום בתים משותפים.
במסגרת פעילותינו זו, חברת ריפאנד מבצעת , באופן מקצועי, ויעיל את מכלול התהליכים להכנת התשריטים, בנוסף להליכים הרגילים את הפעולות :
כל התהליך מלווה על ידי מנהל פרוייקט אשר משקף את הנדרש במערכת ניהול שטחים, אשר מבטיחה "אפס טעויות" בהגדרת השטחים ומידותיהם, ובנוסף מאפשרת בחינת התאמה להיתר הבניה שניתן לבית המשותף.
ככל שהבנייה מורכבת נדרשת רמת שירותים מקצועית הכוללת בחובה גם ידע, ניסיון והבנה מקצועית של כל ההליך , במיוחד במבנים הקיימים בהם שינויים ו/או חריגות מתשריטי ההיתר.

סופו של ההליך – הגשת תשריטים לפי המבנה נדרש לאישורו של המפקח בלשכת רישום המקרקעין.

לחזרה לכל החומר המקצועי בנושא מדידה וסקירה לחץ כאן
לכתבה הקודמת לכתבה הבאה

המומחים שלנו מחכים לכם!

צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

שלח פנייה