ידיעון 10 – רישום שוכר משנה בעירייה כ"מחזיק" לצורך תשלום ארנונה

רישום שוכר משנה בעירייה כ"מחזיק" לצורך תשלום ארנונה

כללי

צוק העיתים גורר לא מעט חברות שהתחייבו בהסכמי שכירות ארוכי טווח ונאלצו לצמצם פעילות, לאתר חברות שיכנסו בנעליהן כשוכרי משנה, על מנת למזער נזקים.
אותן חברות שמעבירות את החזקה לידיהן של שוכרות המשנה נתקלות לא פעם בסירוב העירייה לשנות את שם המחזיק בעירייה ולהעביר את החיובים על שם שוכרי המשנה בטענה כי הגדרת "מחזיק" בפקודת העיריות לא מכירה בדייר משנה כ"מחזיק".

מצאנו לנכון לעמוד על ההבדל בין "דייר משנה" שאינו מוכר בפקודת העיריות כ"מחזיק" ולפיכך, אינו חייב בארנונה ישירות לרשות לבין "שוכר משנה" הזכאי ואולי אף מחויב להירשם כנישום ישירות מול הרשות. שכן, סוגיה זו עשויה, או יותר נכון עלולה להיות, חשובה לבעלי נכסים, שוכרים ודיירי/שוכרי משנה, במיוחד לאור פס"ד עיריית רעננה נ' פניאטה החזקות בע"מ שפורסם אך לאחרונה.

בהסתמך על פסה"ד עיריית רעננה נ' פניאטה החזקות בע"מ שפורסם אך לאחרונה ניתן לומר כי דייר משנה הינו מי שמחזיק בחלק מהמושכר בעוד ששוכר משנה הינו מי שנכנס במלואו בנעלי השוכר הראשון. בפסה"ד נקבע כי העירייה מחויבת לשנות את שם המחזיק ככל שמדובר בשוכר משנה שנכנס במלואו לנעלי השוכר הראשון. יתרה מכך ביהמ"ש אף אסר על העירייה להתנות את שינוי שם המחזיק בערבות והתחייבות מצד השוכר הראשון.

עולה השאלה אפוא, מה בדבר חלק מנכס, קומה שלמה של בנין לדוגמא. לטעמנו, שוכר משנה ייחשב גם כמי שמחזיק חלק מהמושכר ובלבד שקיימת הפרדה מלאה והוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, כלומר יכולת של היחידה לתפקד באופן עצמאי.

לאמור, לשיטתנו ההגדרה צריכה להיות שונה שכן שוכר ששכר בנין שלם המוגדר בפנקסי העירייה כנכס אחד ועקב קושי נאלץ להעביר לשוכר משנה שתי קומות יכול בהחלט לראות את שוכר המשנה כמחזיק נפרד בשתי קומות אלה. כך גם במקרה בו שוכר שכר קומה בבנין ופיצל את הקומה לשני חלקים והשכיר את מחצית הנכס. גם אז לשיטתנו תחויב העירייה לפצל את הנכס לשני חלקים ולרשום את שוכר המשנה כמחזיק בנפרד בחלק מהנכס ללא כל התניה.

בהזדמנות זאת נזכירכם, כי חובת שינוי שם מחזיק מוטלת על מי שחדל להחזיק בנכס ורק לאחר מסירת ההודעה בכתב לרשות המקומית, יהא פטור מארנונה והחיוב יועבר למחזיק החדש.
כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, ימשיך לחוב בארנונה מי שחדל להחזיק בנכס.

לחזרה לכל החומר המקצועי בנושא ארנונה לחץ כאן
לכתבה הקודמת לכתבה הבאה

המומחים שלנו מחכים לכם!

צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

שלח פנייה