חבות היטל בכינוס

תקציר פס"ד בבר"ע (מחוזי ת"א ) 1625/08 עיריית הרצליה נ' עו"ד טולדאנו – כונס נכסים ואח'

משפטי

רקע:
מדובר בערעור שהגישה עיריית הרצליה על החלטת ראש ההוצאה לפועל אשר הורה לה להנפיק אישור לרשם המקרקעין לטובת רוכש נכס בכינוס נכסים לפיו אין חובות על הנכס למרות חוב היטל סלילה לעירייה. ראש ההוצאה לפועל, פסק כי על העירייה להנפיק אישור כאמור כיוון שהחוב "נולד" לפני שמונה כונס נכסים לנכס ולפיכך, מדובר בחוב של הבעלים המקוריים של הנכס ולא חוב המוטל על קופת הכינוס.

גדר המחלוקת:
האם יש מקום לאבחן בין חוב ארנונה, שאז ככל שמדובר בחוב הקודם למועד פינוי החייבים בדירה, חוב זה יוטל על החייבים ולא על קופת הכינוס לבין חוב בגין היטל השבחה שהמועד להיווצרותו הינו המועד בו נעשה המעשה המשביח הנכס (ובהתאם לכך ייקבע מי חב בו) והאם חוב בגין היטל סלילה דינו כדין חוב בגין היטל השבחה שכן כאמור העירייה סירבה להנפיק את האישור עקב חוב בהיטל סלילה.

החלטה:
בית המשפט המחוזי דחה את ערעור העירייה מהטעמים הבאים: ראשית, כונס הנכסים אינו בגדר בעלים לצורך חיוב בהיטל סלילה שכן חוק העזר לסלילה קובע כי רק מי שהיו בעלים של נכס בעת ביצוע הסלילה יחובו בהיטל ובמקרה דנן צו הכינוס ניתן שנים לאחר מכן. שנית, חוב היטל הסלילה נוצר זמן רב לפני מינוי כונס הנכסים והעובדה כי העיריה לא פעלה לגבותו אינה יכולה לסייע לה להיפרע מקופת הכינוס. שלישית, אין דין היטל השבחה כדין היטל סלילה שכן מסלילת הכביש והמדרכה נהנים בראש ובראשונה הבעלים בעת ביצוע העבודות ולא כונס הנכסים שמונה שנים רבות לאחר מכן. רביעית, סעיף 324 לפקודת העיריות המסדיר את נושא מתן האישור ללשכת רישום המקרקעין הינו אמצעי אדמיניסטרטיבי לגביה ואינו מקים בידי הרשות זכות מהותית לגבייה.

לחזרה לכל החומר המקצועי בנושא אגרות והיטלים לחץ כאן
לכתבה הקודמת לכתבה הבאה

המומחים שלנו מחכים לכם!

צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

שלח פנייה