היטל ביוב ומים – למי הסמכות

היטלי ביוב- תקציר פס"ד עת"מ 326/07 מיתב נ' קרן פייר, עיריית פתח תקוה ואח'

משפטי

רקע:
מדובר בערעור שהגיש תאגיד המים והביוב מיתב על החלטת ועדת הערר לענייני ביוב שקבעה כי לה הסמכות לדון בעררים המוגשים על החלטות תאגידי מים וביוב.

גדר המחלוקת:
מיהי הערכאה המוסמכת לדון בעררים על החלטות תאגידי מים וביוב- האם לועדת הערר לענייני ביוב שדנה בהחלטות של הרשות המקומית בנוגע לביוב או לבית המשפט האזרחי ?

פסק הדין:
לאחר שבחנה את המצב המשפטי ובמיוחד את החקיקה הרלוונטית לרבות החוק מכוחו הוקמו תאגידי המים והביוב מגיעה כבוד השופטת מיכל רובינשטיין למסקנה כי לוועדות הערר לענייני ביוב אין סמכות לדון בהחלטות של תאגידי מים וביוב שכן החוק לא הסמיכן לעשות כן.

התייחסותנו:
מדובר בפסק דין חדיש אשר בחן לראשונה סוגיה זו. במידה ופסק הדין יוותר על כנו (ככל שלא יוגש ערעור לבית המשפט העליון או שיוגש ערעור ויידחה) יהיה מקום לפנות לבתי המשפט ולא לוועדות הערר. כמו כן עשויים עררים שהוגשו לפני פסק הדין להימחק ע"י ועדות הערר שכן פסק הדין שיינתן על ידן יהיה חסר תוקף

לחזרה לכל החומר המקצועי בנושא אגרות והיטלים לחץ כאן
לכתבה הקודמת לכתבה הבאה

המומחים שלנו מחכים לכם!

צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

שלח פנייה