ידיעון 4 – השומה השנתית מועדי הגשת השגות

במהלך חודשים דצמבר-ינואר נערכות ונשלחות שומות הארנונה לשנת המס החדשה. שומות אלו מהוותשומה שנתית , שלרוב נפרסת ל-6 תשלומים דו-חודשיים במהלך שנת המס.

כללי

מועדי הגשת השגות- חוק הרשויות המקומיות ערר על קביעת ארנונה
עם קבלת השומה השנתית מציב החוק מגבלה של 90 ימים להגשת השגות על שומת הארנונה כשמנין הימים מתחיל מיום קבלת השומה.
במילים אחרות קובע החוק כי השגות לא יתקבלו בחלוף 90 הימים!!! כפועל יוצא עלול להיווצר עיוות לפיו יונצח חיוב ארנונה שגוי למשך כל שנת המס. ואכן, רשויות מקומיות רבות דוחות השגות שנשלחות מעבר למועדים אלו ויוצאות ברווח תוך הסתמכות על פרוצדורה ולא ועל המהות.

ככל שהעניין נוגע לרשויות המקומיות עצמן, שותק החוק ואינו מציב כל מגבלת מועדים. לפיכך, אין למעשה מניעה לרשויות מקומיות לתקן שומה בניגוד לעקרון סופיות השומה וההדדיות המתבקשת החלה באופן מוחלט על הנישומים.

פרקטית, אנו מוצאים מקרים רבים בהם נישומים אחרו את המועדים להגשת השגות, נדחו ע"י מנהלי הארנונה וועדות הערר ואף בבתי המשפט לא מצאו מזור חרף העובדה כי בטענותיהם היה ממש. לעניין זה ניתן ללמוד גם מעת"מ 1064/05 תנובת העמק ושות' נ' מנהלת הארנונה בעירית עפולה.

על אף האמור יצוין כי ישנם מצבים החריגים לכלל, לפיהם ניתן להשיג על שומת הארנונה שלא בשלושת החודשים הראשונים מיום קבלת השומה.
מקרים כמו סקר מדידות ותיקון שומה המבוצע ע"י העירייה, שפותח הלכה למעשה את השומה, שינוי שם מחזיק, שינוי בשטחים וכיו"ב, במקרים אלו יום קבלת השומה המתוקנת מהווה לשיטתנו את נקודת הפתיחה ממנה יש לספור 90 ימים להגשת השגות.

יצוין ויודגש כי לא פעם אנו נתקלים במקרים בהם נישום פונה באופן תמים ולעיתים אף באופן לא רשמי ומעלה טענותיו כנגד שומה שלטענתו שגויה. מאחר והפניה אינה רישמית כאמור, הרשות אינה מזדרזת ליתן תשובות אם לתתן בכלל. בהמשך, כשנדרשים להשיג באופן מסודר, רישמי ומקצועי מעלה הרשות טענות של איחור במועדים. לפיכך, אנו ממליצים שבכל מקרה תוגש השגה במועדים או לכל הפחות בקשה לקבלת אורכה להגשתה של ההשגה על מנת להימנע מאיחור כאמור.

לחזרה לכל החומר המקצועי בנושא ארנונה לחץ כאן
לכתבה הקודמת לכתבה הבאה

המומחים שלנו מחכים לכם!

צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

שלח פנייה