ידיעון 3 – שינוי שם מחזיק

שינוי שם מחזיק – על מי חלה חובת ההודעה?! לכאורה, נראה כי מדובר בעניין פשוט אך בפועל, אנו נתקלים מדי שנה בעשרות מקרים בהם לא העבירו השוכר או המשכיר/בעל הנכס הודעה לעירייה עפ"י חוק או שלא ניתנה הודעה כלל. מצבים מסוג זה גוררים אי נעימויות מיותרות ולא פעם חובות כבדים שבעקבותם נפתחים הליכי אכיפה קשים, אותן ברצוננו לחסוך מכם באמצעות ידיעון קצר זה.

כללי

סעיף 325 לפקודת העיריות קובע כי כאשר אדם חדל להחזיק בנכס שבגינו הוא מחויב בארנונה, עליולמסור על כך הודעה בכתב לעירייה, מיד עם סיום ההחזקה. רק לאחר מסירת הודעה זו הוא פטור מלשלם ארנונה נוספת והחיוב עובר למחזיק החדש (דייר או בעלים).

סעיף 326 לפקודת העיריות קובע כי כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור לעיל יהיה המחזיק (אותו מחזיק שהחזיק עד הפינוי) חייב בארנונה. בהודעה בכתב חובה לרשום את שמו של מי שקיבל את החזקה בנכס, בין אם מדובר בשוכר ובין אם מדובר בבעלים של הנכס.
יש לשים לב כי בהשכרת נכס לתקופה של פחות משנה, המשכיר (בעל הנכס) חייב בארנונה גם אם הוא מודיע על ההשכרה, שכן אין שינוי שם מחזיק לתקופה הפחותה משנה.
במילים אחרות, 
מי שפינה נכס ולא הודיע לעירייה על סיום ההחזקה עלול למצוא עצמו ממשיך להיות מחויב בארנונה במסגרת החוק גם כאשר אינו מחזיק עוד בנכס בפועל!!!
יצויין כי לכלל יש גם חריגים ולדוגמא בפס"ד סבג נ' עיריית חיפה נקבע כי אין מדובר בחובה אבסולוטית כלומר, הרשות אשר יודעת לדרוש תשלומים – לא יכולה להתנער מכל חובה. סעיף 325 לפקודה יעמוד לצד הרשות אך בתנאי שזו האחרונה תנהג כלפי נישומיה בהגינות,בחריצות ראויה ובתום לב.
לידיעתכם, כל הודעה בכתב יש למסור למחלקת הארנונה באופן רישמי ולשמור את אישור המסירה (חותמת "נתקבל" או אישור דואר רשום). הודעה בכתב בדבר חדילת חזקה בנכס מחייבת את העירייה לשנות את שם הנישום בארנונה, גם אם למי שמודיע שהפסיק להחזיק בנכס יש חובות קודמים וגם אם טרם הסתיימה תקופת השכירות.
מי שחדל להחזיק בנכס ולא הודיע לעירייה והמשיכה העירייה לחייבו, יוכל באופן עקרוני, להיפרע לכל היותר מהבעלים או המחזיק החדש אך עדיין יהיה חב לעירייה!!

לחזרה לכל החומר המקצועי בנושא ארנונה לחץ כאן
לכתבה הקודמת לכתבה הבאה

המומחים שלנו מחכים לכם!

צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

שלח פנייה