התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית

לעיתים ניתן לשנות פרטים מסויימים בהיתר הבניה ללא הגשה הגשה מחודשת במהלך הבניה וזאת באישור מהנדס הועדה. כמובן שיש צורך בחתימה על התוכנית המעודכנת אבל כאמור, אין צורך להריץ היתר מהתחלתו.

כללי

    (מתוך תקנות התכנון הבניה: https://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_129.htm#Seif4 )

מה זה התרת שינויים בהיתר ?

זהו הליך רישוי המאפשר מתן אישור לשינויים מהיתר קיים במהלך ביצוע העבודה, ההיתר הינו בסמכות מהנדס הוועדה וינתן רק במסגרת התנאים הבאים:

 1. היתר הבניה הקיים בתוקף – במסגרת 3 השנים מיום הנפקתו.
 2. השינויים דרושים כדי להתאים את ההיתר עוד במהלך ביצוע העבודות בשטח.
 3. השינויים אינם נוגדים את הנאמר בחוק, בתקנות התכנון והבניה ואת התכניות החלות במקום.
 4. השינויים אינם כוללים תוספת שטחים ו/או מספר קומות לפי היתר קיים.

מהם השינויים המותרים?

 1. שינויים בצורה ובמיקום של חלקי בניין והשלד, שינויים אלו מהווים שיפור בתפקודו או עיצובו של הבניין.
 2. שינויים בחלוקה פנימית – לא כולל תוספת של יחידות דיור במקרה של בניין מגורים.
 3. שינויים בחלוקה של שטחי שרות בבניין בתנאי שעומדים בתנאים הבאים:
 4. לא יועברו שטחים ממפלס תת קרקעי למפלס הכניסה או מעל.
 5. מותר להעביר שטחים בשטח כולל של 5% מכלל השטחים המיועדים לשרות בהיתר או בתב"ע או עד 200 מ"ר, לפי הנמוך יותר.
 6. שינויי פתחים, כולל צורה גודל ומיקום.
 7. שינויים במתקנים טכניים הממוקמים מחוץ למבנה (הוספה או גריעה), כל עוד אין פגיעה בתפקוד הבניין.
 8. שינויים במעקים, בליטות, גימור וחומרי הבניין.
 9. שינויים במפלס הכניסה לבניין הנוגעים לגישה ו/או פיתוח השטח.
 10. שינויים בגובה כל קומה בבניין, כל עוד כלל התוספת אינה עולה על 2 מ' וכן תוספת כל קומה הינה עד 10%.
 11. שינויים בעבודות פיתוח בחצר.
 12. שינויים במדרגות כל עוד שינויים אלו (גריעה, הוספה, שינוי צורה או מידה) לא פוגעים באפשרות השימוש על ידי נכים.

איך עושים את זה?

 1. על בסיס היתר הבניה הקיים עורכים תשריט מעודכן עם השינויים הנדרשים לאישור.
 2. ע"ג התשריט מופיע טופס מתאים עם פרטי ההיתר הקיים, מהות השינויים ונימוק מסודר לכל שינוי מבוקש.
 3. הבקשה להתרה תהיה חתומה ע"י מבקש ההיתר ועורכי הבקשה.
 4. הבקשה תוגש למהנדס הוועדה לבחינה, תשובתו תינתן בתוך 21 יום ממועד ההגשה.

לאישור המהנדס יצורף הסבר בכתב לגבי כל שינוי תוך הבנה שאינו פוגע בעיצוב המבנה המקורי.

במידה ומהנדס הועדה מסרב לבקשה להתרת היתר עליו להוציא נימוק והסבר בכתב למבקש.

אנו בחברת ריפאנד פועלים ככוח מוביל בעבודה מול וועדות לתכנון ובניה ברחבי הארץ בכל נושא תוך הבנת הצרכים והאתגרים הקיימים בדרך להיתר הבניה.

לחזרה לכל החומר המקצועי בנושא לחץ כאן
לכתבה הקודמת לכתבה הבאה

המומחים שלנו מחכים לכם!

צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

שלח פנייה