שותפות אחים אסא ייצור מברשות נ' עת"א- איסור חיוב ארנונה רטרואקטיבי

במרץ 2018 ניתן פס"ד בתביעה ייצוגית בעניין שותפות אחים אסא ייצור מברשות נגד עיריית ת"א, בעניין הגדלת חיובי הארנונה באופן רטרואקטיבי לתחילת השנה. ובמילים אחרות- האם מותר לעירייה לתקן את הארנונה מתחילת השנה או ממועד הביקורת בנכס ולא ממועד מתן ההודעה לנישום.

כללי

בבקשה התבקש למעשה ביהמ"ש לקבוע כי עיריית תל אביב אינה מוסמכת להשית את תיקון שומה הארנונה אלא ממועד מתן ההודעה. כן טענה התובעת טענה כי עיריית ת"א פועלת באופן גורף מבלי בדיקה פרטנית של כל מקרה לגופו.

כפועל יוצא חדלה עיריית ת"א מגביית הדרישות הרטרואקטיביות, הצהירה כי תשיב את התשלומים שגבתה באופן רטרואקטיבי (פסה"ד אישר פשרה שהתייחסה לתקופות מסויימות ולא באופן גורף) כן הצהירה "… שהגדלות חיוב יזומות חלות ממועד משלוח ההודעה המעדכנת אלא אם לאחר בחינה פרטנית והפעלת שיקול דעת על פי מבחני הפסיקה מוצדק לחייב רטרואקטיבית…".

יצויין כי בהליך עצמו וממילא בפסה"ד אוזכרה פרשת גבעת שמואל שם נקבע כי חיובים מתוקנים צריכים לחול מיום החיוב ולא רטרואקטיבית מתחילת השנה. עוד נקבע בהתאם לפרשת גבעת שמואל כי הסבירות של חיוב רטרואקטיבי נבחנת באיזון בין עניין הפרט ומידת ההסתמכות על ההחלטה לבין אינטרס הציבור שייגבה מס אמת.

דוג' לחיוב מס אמת למפרע שייבחן כמוצדק מראשית השנה: הוא למשל בנייה חורגת שלא דווחה. וזאת גם כן מבלי לקבוע מסמרות, כי חיוב למפרע צריך לעמוד במבחנים של סבירות וסמכות והתנהגות הנישום גם תשפיע.

איסור תיקון חיוב ארנונה באופן רטרואקטיבי אלא מיום מתן ההודעה (למעט מקרים חריגים)
לחזרה לכל החומר המקצועי בנושא ארנונה לחץ כאן
לכתבה הקודמת לכתבה הבאה

המומחים שלנו מחכים לכם!

צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

שלח פנייה