ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

פסק דין חדש (ארנונה) – ת"צ 25918-02-13 סולריס סוככים בע"מ נ' עיריית ראש העין (חיוב רטרו + ריביות והצמדה)

פסק דין חדש שניתן ביום 05.02.15, בעניין חיוב רטרואקטיבי:
המבקשת הגישה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה להשבת כספים שנגבו ביתר, הן מחמת חיובים רטרואקטיביים פסולים הן מחמת חיוב בריבית פיגורים בגין פיגור וירטואלי בתשלום החיובים הרטרואקטיביים.
בית המשפט פסק כלהלן: חיובי ארנונה רטרואקטיביים כפופים לחזקה הפרשנית נגד תחולה למפרע שעל כן תהא ידו של בית המשפט קפוצה בהתרתם. הוצאת שומה מתקנת אשר מבקשת לשנות את החיובים שהושתו על הנישום, למפרע, היא רטרואקטיבית. רק במקרים נדירים, אשר בהם החיוב הרטרואקטיבי יעמוד במבחני הסמכות והסבירות – 'תיפתח' ידו של בית המשפט ויותר החיוב.
במקרה זה, צודקת המבקשת בטענה כי עילת התביעה הלכאורית – גביית ארנונה על פי חיוב רטרואקטיבי שלא כדין – הוכחה, למצער, ברמה הנדרשת בשלב של אישור כתובענה ייצוגית. שכן המשיבה הודתה כי חייבה חיובים רטרואקטיביים גורפים, ללא בחינה פרטנית.
משנקבע כי לכאורה החיובים הרטרואקטיביים נעשו שלא כדין, ממילא גם ריבית הפיגורים שהוטלה בגין אותם חיובים – דינה להתבטל.

שתפו והפיצו