ידיעון 6 – שטח חניות מעל 500 מ"ר

עפ"י החוק (צו עסקים טעוני רישוי עסקים), כל חניון ששטחו עולה על 500 מ"ר חייב ברישיון עסק גם אם אינו מהווה עסק לחניה (כלומר, עסק המשמש כחניון חב ברישיון עסק גם ששטחו קטן מ- 500 מ"ר ואולם אם מדובר בשטח הגדול מ- 500 מ"ר או אז חייב החניון ברישיון גם אם אינו עסק לחניה)!

כללי

רישיון עסק לחניות מעל 500 מ"ר

למעשה, דייר ששכר כמות חניות של כ- 15 חניות עלול למצוא עצמו חב במסגרת הוראות החוק לעשות רישיון עסק לחניון שכן לפי מפתח של 35 מ"ר לחניה הוא מחזיק מעל 500 מ"ר!!! במילים אחרות יכול ומגרש/חצר של מפעל בה חונים במגרש שהוגדר לחניה תיהיה חייבת ברישיון עסק נוסף על כל דרישותיה רק על מגרש החניה!?

יצויין כי מפתח של 35 מ"ר נובע מהוספת שטחי תמרון והגעה שאינם חלק בלתי נפרד משטחי החניונים (טווח החניה נע בין 12.5 מ"ר לחניה נטו ועד 40-45 מ"ר הכוללים שטחי תמרון).

הלכה למעשה תקנה זו כוללת את רוב החברות ששכרו מעל 15 חניות בבנייני משרדים ו/או במתחמים מסחריים הפזורים ברחבי הארץ.

אין להקל ראש בתכנון והדרישה עצמה שכן רישיון זה צריך להתחדש אחת לחמש שנים ומחויב באישורים שונים: אישור המשרד לאיכות הסביבה (למניעת מטרדי רעש וזיהום אויר) ואישור המשטרה וזאת בנוסף לאישורים הרגילים הכוללים את מנהל ההנדסה (ביקורת מול היתר בניה קיים), אגף התנועה ואת אישור כיבוי האש, ברשות הספציפית בה נמצא החניון.

ניתן וחשוב לזכור לבחון היבט זה מבעוד מועד שכן המשמעות של הפעלת חניות שכאלו מעבר להיבט הכלכלי עלולה לגרור אישומים אישיים ישירות אל בעלי החברה.

על מנת להרגיע נאמר כי יש אפשרות לתכנן ולמנוע דרישות שכאלו וכל שאנו מעוניינים להעביר במסמך זה הינה מודעות ולא המצאת הגלגל.

על מי מוטלת החובה ברישיון עסק בחניון מעל 500 מ"ר במבנה משרדים?

האם על בעל הנכס/חברת הניהול או על השוכרים?

האם גם במצב לפיו חברה שכרה 15 חניות מתוך 2000 מקומות חניה עומדת דרישה לעשות רישיון עסק לחניון?

התשובה לשאלה זו אינה חד משמעית ולצערנו הרב משתנה מרשות לרשות, עפ"י החלטת המחלקה המשפטית של אותה הרשות. לעיתים ההחלטה עצמה מונעת אף מפחד וחוסר הבנה של כוונת המחוקק.

אנו מניחים שחלק גדול מקוראי מסמך זה יצקצקו ויאמרו שעניין זה לא הגיוני, לא סביר ועל כך נאמר פיקח לא נכנס למקומות שחכם יודע כיצד לצאת מהם.

ההיגיון הבריא אומר שחברת הניהול המתפעלת את החניון היא זו שממונה על המצאת הרישיון אך הניסיון מראה שהמציאות קשה ומסובכת.
לעיתים האחריות מועברת מיד ליד מבלי לפתור את הבעיה והחמור מכל הוא שלעיתים תידרש חברה שהמחזיקה אך מעט חניות מתוך סכום גדול להסדיר רישיון עסק ליתרת החניון כלל לא הוצאה דרישה כאמור ליתרת הדיירים.

אנו קוראים ומבינים את החוק ל הסדרת רישיונות עסק לחניונים כטיפול כולל ולא כאשר יש דייר זמני (לא חניה זמנית). להבנתנו לא יעלה על הדעת שרשות מקומית תידרש מחברה ששכרה מס' מקומות חניה להסדיר דרישה בגלל שזו מחזיקה 15 חניות לשנה כאשר מנגד יש חניון של 200 חניות ואין ולו דרישה אחת לשאר הדיירים מכיוון שאף דייר לא מחזיק מעל 15 חניות.

יצויין כי במקרה ספציפי אחד ניהלנו מאבק מול רשות שלקחה כקורבן את אחד השוכרים והטילה עליו את האחריות על הוצאת רישיון העסק רק בשל העובדה שהשטח ששכר היה 500 מ"ר מתוך סך השטחים בחניון, על אותו שוכר הוצא כתב אישום, לאחר מאבק מול הרשות הורדה האחריות הבלעדית מעל השוכר ובוטלה לגמרי מיתרת הבנין!!!

מחלקת רישוי עסקים והיתרי בניה בחברת ריפאנד מספקת את כל התנאים הדרושים לצורך הכנת והגשת בקשות לרישוי עסקים באופן המקצועי ביותר.

הטיפול לא מסתיים בהגשת התכנית, אנו דואגים לדחוף את הבקשה ברשות ולדאוג לכך שהיא תטופל במהירות האפשרית מול כל הגורמים הרלוונטיים.

את הבקשה יש לערוך ולהגיש בהתאם לחוק רישוי עסקים, העריכה נעשית ע"י:
הנדסאי אדריכלות או בניין/ אדריכל/ מהנדס בניין ומהנדס תנועה הרשום כחוק וחתומה על ידו, עפ"י רוב התכנית תוגש על בסיס מפת מדידה שהוכנה ע"י מודד מוסמך.
התכנית תכלול את החלוקה הפנימית, סימון שערי כניסה ויציאה מהחניון, סימון כיוון התנועה בחניון, סימון ומספור חניות, סימון חניות מוסדרות לפי חוק נגישות עבור נכים.
תכנית תנועה הכוללת סימון כיוון הנסיעה בחניון, התמרורים וכל מתקני העזר הנחוצים לתפעול החניון, התכנית נעשית ע"י יועץ תנועה מוסמך.

בנוסף לתשריט יש להמציא ולהגיש מס' מסמכים בהתאם לדרישות הרשות,
לרוב המסמכים כוללים: חוזה התקשרות בין מפעיל החניון לבין בעל הנכס, אישור מורשה חתימה, אישור מרשם החברות, כמו כן, יש לצייד את מגיש הבקשה עם ייפוי כוח מבעלי הנכס.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

לחזרה לכל החומר המקצועי בנושא רישוי והיתרים לחץ כאן
לכתבה הקודמת לכתבה הבאה

המומחים שלנו מחכים לכם!

צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

שלח פנייה