ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

חקיקה בנושא ארנונה

2017- מחירי מינימום ומקסימום – ארנונה, ריפאנד

לכל המעוניין, להלן מחירי מינימום מקסימום של תעריפי הארנונה כפי שנקבעו בתקנות הסדרים במשק המדינה. למעשה התעריפים של השימושים השונים/הסיווגים צריכים להיות בתחום זה כאשר אין…

המשך לקרוא ←

סעיפים 325-326 לפקודת העיריות

ארנונה בחדילת בעלות או החזקה- החובה הינה על מי שסיים להחזיק בנכס לדווח ולא על מי שקיבל את החזקה- במילים אחרות, אם דייר נכנס לנכס…

המשך לקרוא ←

שכירות משנה סעיפים 329-327

ארנונה בשכירות משנה 327. (א) הושכרו חדר או חדרים בבנין לדייר משנה, יגבה מחזיק הבנין מדייר המשנה חלק יחסי מסכום הארנונה ששילם, או שיש לשלמו,…

המשך לקרוא ←