היטלי פיתוח – סלילה, תיעול, תאגידים (דמי הקמה)

היטלי פיתוח עירוניים הינם תשלומי חובה המשולמים לרשות המקומית או לתאגיד המים בגין הקמת תשתיות עירוניות, ונגבים מכוח חוקי העזר העירוניים ומכוח כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב) 2015. ההיטלים מוטלים על בעלי קרקעות ובניינים.

כללי

ברוב הרשויות היטלי הפיתוח מורכבים ממספר מרכיבים: היטל סלילת כבישים ומדרכות, היטל תיעול/ניקוז, היטל צנרת מים והיטל ביוב, היטל שצ"פ וכו'.

הרשות/תאגיד המים רשאים לגבות היטלי פיתוח באחד או יותר מהמקרים הבאים-

  •  תחילתן של עבודות פיתוח בסביבת הנכס. כלומר, סלילת כביש גובל, או הנחת תשתיות מים וביוב עד גבול המגרש לדוגמא.
  •      הוצאת היתר לבנייה חדשה – כתנאי לקבלת ההיתר. כלומר, סמוך לקבלת היתר בניהיש תעלה דרישה לשלם את ההיטלים והאגרות.
  •      סקר מדידות שעורכת הרשות המקומית בו היא בודקת פערי שטח שבגינן לא שולמו היטלים בעבר.
  •      בעת בקשת אישור היעדר חובות לעירייה לצורך רישום בטאבו, יידרשו ממבקש האישור תשלומם של חובות בגין היטלי פיתוח, אשר טרם שולמו.

היטלי פיתוח משולמים בד"כ פעם אחת בלבד בחיי נכס ומשולמים הן בגין מרכיב הקרקע והן בגין מרכיב הבנייה. תוספות בנייה יחויבו בהיטלים בגין תוספת הבנייה בלבד ואין הרשות רשאית לחייב אתכם בהיטל על שטח שכבר שולם היטל בגינו.

לרוב, החיוב מחושב בהתאם לשטח הבנייה המבוקש במטר מרובע (מ"ר). ולעיתים החיוב מחושב בהתאם לנפח הבנייה המבוקש מטר מעוקב (מ"ק).

חשוב בלציין כי היטלי פיתוח אינם משקפים את העלות של התשתית הקונקרטית הגובלת ומשרתת את הנכס, אלא את החלק היחסי בתשתית הרלבנטית בתחום העירוני כולו.

חשוב לבדוק את התשלומים ששולמו לרשות המקומית בעבר היות ובלא מעט מקרים ניתן למצוא תשלומים ששולמו לפני שנים רבות כ"דמי השתתפות" (השיטה שקדמה לשיטת ההיטלים) ואז ניתן לבחון אופציה לקזז ו/או לנכות תשלומים אלה מההיטלים הנדרשים.

בכלל רצוי לבדוק את נכונות החיובים מוקדם ככל האפשר כך, במקרה בו נמצא כי נפל פגם בחיוב מסיבה כזו או אחרת יוכל הנישום להשיג על החיוב במסגרת המועדים הקבועים בחוק ולא לאבד את זכויותיו.

אנו ממליצים בחום להעביר את חיוביכם לבדיקה, הבדיקה אינה כרוכה בתשלום או התחייבות ובסופה תקבלו התייחסות איכותית האם ומה ניתן לעשות כדי להפחית את החיובים.

לחזרה לכל החומר המקצועי בנושא אגרות והיטלים לחץ כאן
לכתבה הקודמת לכתבה הבאה

המומחים שלנו מחכים לכם!

צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

שלח פנייה