הזרמת שפכים תעשייתיים- קנסות

אין זה סוד שהמאבק בנושאי שפכים חריגים ובכלל בזיהום סביבתי עולה מדרגה משנה לשנה בשנים האחרונות. הלכה למעשה אכן אנו נחשפים ליותר ארגונים שנקנסו בגין הזרמת שפכים חריגים או אסורים למערכות הביוב.

כללי

הכוונה כמובן מבורכת והינה הסדרת כללים ברורים למניעת נזק, זיהום ומטרד לסביבה, מחד גיסא. אלא שכאשר מדובר באירוע מופרט שלמפקח יש שיקול כלכלי גדול יותר מהסדרת תקינה זה עלול ליצר מגבלה, מאידך גיסא.
תאגידי המים והביוב הם הגורמים האמונים על נושאים אלו מכוח חוק ולמעשה הוסמכו לטיפול במטרדים לרבות האפשרות להטיל קנסות ובכלל קיבלו סמכות מרחיקת לכת.

לכאורה, יש שיאמרו כי זהו החוק אך בפועל האירוע לא תמיד מוחלט וברור ושם אנו נכנסים לתמונה.
אנו כחברה המתמחה בנושאי רשויות מקומיות ותאגידים יודעים לבחון את חוקיות ונכונות החיובים, יודעים לבחון האם התאגיד פעל לפי הכללים והמסגרת הקיימות ולא הרחיק לכת יתר על המידה.

בדיקת החיובים כוללת התייחסות הן להוראות חוק ובכלל חקיקה פיסקאלית והן להיבטים הנדסאים ואימפיריים כגון בדיקה מרחקי שוחות וכיוב'.
אנו סבורים כי בדומה למערכת החוקים המוניציפאלית יש מקום לפרשנות, יש כשלים מובנים והאמת אינה אחת ויחידה ונוכח החשש לשקילת שיקולים זרים כלכליים חובה לבחון את החיובים והקנסות.

לחזרה לכל החומר המקצועי בנושא אגרות והיטלים לחץ כאן
לכתבה הקודמת לכתבה הבאה

המומחים שלנו מחכים לכם!

צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

שלח פנייה