ארנונה במתחמים מסחריים מורכבים

כללי

במסגרת פעילותינו אנו נדרשים לסייע בהיבטי ארנונה במתחמי נדל"ן מורכבים בהם יש קומות משרדים, קומות מסחר, מחסנים, חדרים טכניים וכמובן כמובן חניות רבות.

אנו מאוד אוהבים פעילויות מסוג זה נוכח היותן כרוכות באתגרים מקצועיים רבים. שכן, מתחמים מרובי שוכרים "נושמים" מצריכים מעבר לידע היקפי רב, מעקב ובקרה שוטפת גם רגישות גבוהה מאחר ומדובר בשוכר שהוא לקוח של הלקוח והוא תכלית ועיקר הפעילות, מדובר ברשות מקומית וכמובן לקוח/בעל נכס שרוצה להרוויח כמה שיותר אבל יחד עם זאת לשמור על השוכרים שלו. תחלופת השוכרים הרבה, השינויים המבניים, תפיסות השטח השונות, סוגיות הרכוש המשותף, וה DNA השונה בין משרדים למסחר יוצרים מורכבות, עומק ועניין רב ודי לומר שחרף היותנו חברה העוסקת בהפחתת ארנונה זו לא בהכרח מטרת העל שלנו באירועים מורכבים אלו.

דוגמא לאחד האתגרים הגדולים בו אנו עוסקים על פי רוב כבר בתחילת התהליך הינו מעקב והתחקות אחר תחלופת החניות. שם, שיעור השינויים גבוה ביותר ואינו עומד, על פי רוב, בהלימה למועדי שכירות הנכס העיקרי. כלומר, שוכרים נוהגים להוסיף או לצמצם חניות, לעיתים על בסיס חודשי, במהלך תקופת שכירותם.

התזזיתיות והרעש הגדול סביב עניין זה גורמים לרשויות מקומיות או בעלי נכסים לפספס לא פעם את הרישום, מה שמשאיר את הארנונה על שם הבעלים בעוד שהמחזיק הלכה למעשה הינו השוכר. כאם המרום לציין כי הודעה על העברת שם מחזיק בחלק לא מבוטל מהמקרים שמה את הדגש על הנכס העיקרי ולא תמיד הדיווחים כוללים חניות וגם יחידות לווי אחרות אגב, כגון מחסנים.

במקרים בהם בחר בעליו של הנכס להעביר את הארנונה ע"ש השוכר ופעולה זו לא נעשתה הלכה למעשה נוצר הפסד ארנונאי בו יש לטפל. חשוב לומר ההחלטה אם להעביר את החניות על שם השוכר אם לאו קשורה גם לאופן ניהול החניון ואולם ככל שלא מדובר בחניון מזדמנים (עסק לחניון) בעלי נכסים נוטים להעביר את שם המחזיק בחניות הקבועות על שם השוכרים וזאת על מנת לצמצם חיכוך מול השוכר, לחסוך עלויות ארנונה ברשויות מסוימות, להימנע ממבוכה עת הרשות מעלה תעריפים (חלקן אגב מחייבות חניות לפי סיווג עיקרי) וזאת בשונה מחניות צפות או מזדמנות אותן לא נוהגים להעביר כדי למקסם את השכרת החניות וליצר עומק נוסף (וזאת בהנחה שתקופת השכירות אינה פחותה משנה).

אנחנו יכולים לומר בוודאות שכמעט כל מתחם מורכב אליו אנו נכנסים לבדיקה מעלה את אותן בעיות, קצת ימינה טיפה שמאלה, כאשר חלק לא מבוטל מהם מצוי באזורי החניות!?

וכך, לאחרונה שוב טיפלנו במתחם מסחרי מורכב באזור המרכז לו 4 מפלסי חניות עם מאות חניות מסוגים שונים (קבועות, מזדמנות, צפות, עוקבות, כפולות…).  במסגרת סקירה שוטפת ואישורי תשלום איתרנו (בין היתר) מספר לא מבוטל של חניות אשר היו אמורות להיות משולמות ישירות ע"י שוכרים ומסיבה כזו או אחרת לא נרשמו בעירייה. יצא אפוא שבעלי הנכס נדרשו ושילמו תשלומי ארנונה בגין חניות שאינן בהחזקתם ללא ידיעתם. מדובר בסכומים לא מבוטלים שהצלחנו להשיב – חלקן להעביר ברשות וחלקם לגבות מהשוכרים באופן רטרואקטיבי.

הטיפול נעשה על ידי צוות מקצועי, תהליך מוסדר ומערכות ייעודיות בהן עושה שימוש ריפאנד.

לחזרה לכל החומר המקצועי בנושא לחץ כאן
לכתבה הקודמת לכתבה הבאה

המומחים שלנו מחכים לכם!

צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

שלח פנייה