פסיקה בנושא סיווג ארנונה

להלן סיכום פסק דין של בית המשפט העליון מ-9/2017 בעניין מוסך דב בע"מ:

משפטי

1. מוסך דב מחזיק בנכס שבתחומה של עיריית פתח תקווה (עיקרו משמש כמוסך לתיקון כלי רכב). במסגרת שומת הארנונה לשנת 2013, פוצל שטח הנכס כך שרובו חויב לפי סיווג 'תעשייה ומלאכה', וחלקו הקטן – המשמש לחדרי הנהלה והמתנה – חויב לפי סיווג 'משרדים במבני תעשיה ומלאכה'.

2. מוסך דב השיג על סיווג השטח המשרדי, בטענה שהשימוש בשטח זה נלווה לפעילות המוסך, ולפי הכלל 'הלך הטפל אחר העיקר' – ושיש לחייבו לפי תעריף 'תעשייה ומלאכה'. מנהל הארנונה דחה את ההשגה;

3. משכך הגיש מוסך דב ערר לוועדת הערר לענייני ארנונה. ועדת הערר דחתה את הערר, וקבעה כי אלמלא הוראות סעיף 3.4.3.1 לצו הארנונה שקובע תת סיווג של משרדים בתעשיה, אכן היה מקום לקבוע כי המשרדים טפלים למוסך ויש להכלילם תחת סיווג 'תעשייה'

4. בעקבות החלטת ועדת הערר הוגשה העתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים– בית המשפט התמקד בשאלת עצם החוקיות של סעיף צו הארנונה, ומשקבע שאינו חוקי – התייחס לשאלה היישומית רק אגב אורחא. בית משפט זה נדרש בעע"ם קונטאל ליחס שבין סעיף 3.4.3.1 לצו הארנונה, לבין הכלל לפיו 'הטפל הולך אחר העיקר'. בית המשפט קבע כי "הלכה היא כי מקום בו מדובר ב'מתקן רב תכליתי' בעל שימושים מגוונים, אשר ניתן להפריד בין חלקיו השונים והשימוש הנעשה בהם – הסיווג ייעשה בנפרד לכל יחידה על-פי שימושה ותכליתה. עם זאת, בפסיקה נקבע כי מקום בו מדובר ב'מתקן רב תכליתי' בו הפעילויות השונות משולבות זו בזו ותכליתן אחת – אין מקום לפצלן לצורך הסיווג לנתחים קטנים וטפלים למהות העיקרית" (פסקה 33 לפסק הדין).

5. בעקבות ההכרעה ההגיונית יש לומר של בית המשפט המחוזי פנתה עיריית פ"ת לעליון אשר קיבל את הערעור במלאו בטענה שבסעיף 3.4.3.1 לצו הארנונה מובאות דוגמאות קונקרטיות הנחשבות ל'משרדים במבני תעשייה ומלאכה': "משרדים במבני תעשייה ומלאכה כגון: חדרי שרטוט, מנהלה, חדרי מהנדס, ארכיון, עיצוב חדרי המתנה וכדומה". כזכור, ועדת הערר קבעה כי יעודו של השטח שבמחלוקת הוא חדרי הנהלה והמתנה המשמשים את המוסך. סעיף 3.4.3.1 מציין במפורש כי תחולתו היא גם על חדרי מנהלה והמתנה. יתרה מכך, ברי כי חדרים אלו ניתנים להפרדה מהשטח העיקרי של המוסך, וכי מטרתם היא לשרת את הפעילות התעשייתית המבוצעת בו, כמשרדים. משכך, הם נופלים בגדרו של סעיף 3.4.3.1 לצו הארנונה, ובדין חייבה העירייה שטח זה בארנונה לפי הסיווג שבאותו סעיף.

לסיכום
סוף דבר – הערעור התקבל; קביעותיו של בית המשפט לעניינים מנהליים בטלות, ומשכך חיוב הארנונה שהטילה העירייה על שטחי ההמתנה וההנהלה של מוסך דב ימוסו לפי סיווג משרדים בתעשיה חרף היותם טפלים לפעילות העיקרית ולמהות העסק עצמו.

לחזרה לכל החומר המקצועי בנושא ארנונה לחץ כאן
לכתבה הקודמת לכתבה הבאה

המומחים שלנו מחכים לכם!

צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

שלח פנייה