ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

2017- מחירי מינימום ומקסימום – ארנונה, ריפאנד

לכל המעוניין, להלן מחירי מינימום מקסימום של תעריפי הארנונה כפי שנקבעו בתקנות הסדרים במשק המדינה. למעשה התעריפים של השימושים השונים/הסיווגים צריכים להיות בתחום זה כאשר אין לרשות המקומית אפשרות לחרוג מהטווחים הללו. כמו כן, אין אפשרות להעלות תעריף בתוך הטווח אלא במסגרת העלאה המותרת או ככל שמעוניינת רשות מקומית כלשהי לחרוג אז בכפוף לאישור חריג שרי הפנים והאוצר.

 

שתפו והפיצו