ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

היטלי פיתוח

ריפאנד מתמחה בטיפול והפחתת חיובי אגרות בניה, אגרות והיטלי פיתוח וחיובים שהינם תולדה של הסכמי פיתוח בכל רחבי הארץ.

עבודתה של ריפאנד הינה מול הרשויות המקומיות, תאגידי המים וועדות לתכנון ובניה.

במסגרת הטיפול בוחנת ריפאנד את החיובים השונים המהווים את הבסיס לדרישות החיוב. כגון: בחינת נכונות החיובים לאור מצבן ההיסטורי של התשתיות, סבירות חוקי העזר הרלוונטיים, בחינת כפלי חיוב, נתונים טכניים שהיוו את הבסיס לחיוב, גובה התעריפים וכיוב'. וכל זאת ככל שהעניין נוגע לתשתית הספציפית המשרתת את הנכס ולהלן עיקרן:

> אגרת הנחת צינורות/מים
> היטלי סלילת כבישים ומדרכות
> אגרות תיעול וניקוז
> היטלי ביוב
> חיובים הנובעים מהסכמי פיתוח
> אגרות בניה
ריפאנד, שצמחה מקרקע קבלנית, מכירה את חשיבות שימור מערכת היחסים שבין הרשות ללקוחותיה ומקפידה לפעול יד ביד עם לקוחותיה מתוך הכרה עמוקה בחשיבות הקשרים אשר נבנו עם הרשויות השונות במשך השנים.
כפועל יוצא ממאמציה של ריפאנד, מפיקים לקוחותיה גם רווחים עתידיים על ידי פעולות מניעה לעתיד, בקרה ובדיקות טרום תשלום של החיובים השונים.
ריפאנד עורכת בדיקה מקדימה ללא כל התחייבות או תמורה מצד לקוחותיה. בתום תהליך הבדיקה הראשוני תגיש ריפאנד דו"ח ובו תפרוס את ממצאיה, לרבות סיכויים, סיכונים, הערכות כלכליות והמלצות לפעולה. בתום שלב זה יוכל הלקוח להחליט אם ברצונו להתקשר עם חברתנו ואם לאו.

שתפו והפיצו
  • 3
    Shares
  • 3
    Shares