ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

אגרות והיטלי פיתוח

ריפאנד מתמחה בהפחתת אגרות בניה, אגרות והיטלי פיתוח, דמי הקמה, אגרות צריכה (מים וביוב), אגרות פינוי פסולת, שילוט, חיובים הנובעים מהסכמי פיתוח ותשלומי חובה דומים.

עבודתה של ריפאנד מול הרשויות המקומיות, תאגידי המים וועדות לתכנון ובניה מצריכה מיומנות גבוהה והיכרות עמוקה עם מערכות החוקים, עם הפרקטיקה, עם גורמים השונים ברשויות המקומיות ובתאגידים ובכלל זה ידע מקצועי, טכני, משפטי וכלכלי עמוק.

במסגרת הטיפול נבחנים החיובים השונים המהווים את הבסיס לדרישות החיוב. הבדיקות כוללות: נבירה בנתוני עבר והיסטורית הנכסים, בחינת התשתיות הרלוונטיות, בחינת חוקי העזר וחוקיותם, בדיקת כפלי חיוב, תעריפים, בחינה טכנית ופיזית.

תשלומי החובה המוכרים אותם בודקת החברה

 • היטלי סלילת כבישים ומדרכות
 • אגרות תיעול וניקוז
 • דמי הקמה (ביוב ומים)
 • אגרות שילוט
 • אגרות פינוי פסולת
 • היטלי שצ"פ
 • חיובים הנובעים מהסכמי פיתוח
 • שפכי תעשיה
 • אגרות בניה וכיוב'

ריפאנד פועלת יד ביד עם לקוחותיה מתוך הכרה עמוקה בחשיבות הקשרים אשר נבנו עם הרשויות השונות במשך השנים ובכלל זה בחינה מקדימה של סיכויים סיכונים.

במסגרת שנות פעילותה חסכה החברה סכומי עתק הנאמדים במאות מיליוני שקלים למגוון חברות רחב בכל רחבי הארץ.

מודל העבודה לפיו עורכים בדיקה מקדימה ללא כל התחייבות או תמורה מציב את הלקוח במצב לפיו אין מה להפסיד.  בתום תהליך הבדיקה המוגש דו"ח ובו פרוסים ממצאי הבדיקה; לרבות סיכויים, סיכונים, הערכות כלכליות והמלצות לפעולה.

במהלך השנים האחרונות זכתה החברה בציון האיכות הגבוהה ביותר מבין כלל החברות לטיפול בתחומי המיסוי המונציפאלי של נכסי הדיור הממשלתי.

שתפו והפיצו
 • 3
  Shares
 • 3
  Shares