ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

הפחתת ארנונה

ריפאנד מתמחה בטיפול והפחתת חיובי הארנונה בכל רחבי הארץ. במסגרת הטיפול בוחנת ריפאנד את כל מרכיבי החיוב לרבות:

  • בדיקות טכניות – מדידות נכסים לצורכי ארנונה, סקירת הנכסים וניתוח שטחים, בחינת הגדרות ושימושים.
  • בדיקות כלכליות – חשבונאיות- בדיקת תעריפי החיוב ונכונותם, בדיקת ריביות והצמדות. בחינת כדאיות כלכלית (סיכון מול סיכוי). הערכות כלכליות על בסיסן מתקבלת ההחלטה כיצד לפעול.
  • בדיקות מיסוי – בחינת צווי המיסים, נכונות החיובים באופן כולל, עמידה בחוקים, בתקנות ובצווים הרלוונטיים.
  • בקרת תשלומים – בדיקה שוטפת של החיובים ונכונותם.

ריפאנד מעניקה סיוע באופן מותאם לקוח לפי דרישתו וצרכיו תוך שמירה הדוקה על אינטרסים כלכליים של הלקוח מול הרשות.
החברה שומרת על רעננות מקצועית ושירותית תוך שימוש במודל עבודה ייחודי ומערכת ייעודית לצורכי ארנונה המאפשרת אמצעי שליטה ובקרה על נכונות החיובים.
כפועל יוצא ממאמציה של ריפאנד, מפיקים לקוחותיה גם רווחים עתידיים על ידי פעולות מניעה לעתיד, בקרה ובדיקות טרום תשלום של החיובים השונים.
אופן הפעולה
ריפאנד מעניקה שירות בדיקה ראשוני ללא כל התחייבות או תמורה מצד לקוחותיה.הערכות כלכליות והמלצות לפעולה. בתום שלב זה יוכל הלקוח להחליט אם ברצונו להתקשר עם חברתנו ואם לאו.
במהלך תהליכי הטיפול והבדיקה מעבירה ריפאנד עדכונים שוטפים ודו"חות על מצב התיקים כמו גם עדכוני פסיקה, חקיקה וחידודים רלוונטיים.

שתפו והפיצו