ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

ארנונה

ריפאנד מתמחה בטיפול בחיובי הארנונה בכל רחבי הארץ. במסגרת פעילותה בוחנת את כלל לרבות:

  • בדיקות טכניות – מדידה של נכסים לצורכי ארנונה, סקירה פעילות ושימושים, ניתוח שטחים והגדרות. ביקורת פיזיות וחוות דעת.
  • בדיקות כלכליות – חשבונאיות- בדיקת תעריפים ונכונותם, בחינת ריביות והצמדות. בחינת כדאיות כלכלית (סיכון/סיכוי). הערכות כלכליות על בסיסן מתקבלת ההחלטה כיצד לפעול.
  • בדיקות מיסוי – בחינת צווי המיסים, נכונות החיובים באופן כולל, עמידה בחוקים, בתקנות ובצווים הרלוונטיים.
  • בקרת תשלומים – בדיקה שוטפת של החיובים ונכונותם.

הסיוע מותאם לקוח לפי דרישתו וצרכיו תוך שמירה הדוקה על האינטרסים הכלכליים שלו, במסגרת השירות משולבים אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחומי ההנדסה, הכלכלה, המשפט וכיוב'.

החברה שומרת על רעננות מקצועית ושירותית תוך שימוש במודל עבודה ייחודי ומערכת ייעודית לצורכי ארנונה המאפשרת אמצעי שליטה ובקרה על נכונות החיובים.

במהלך שנות פעילותה חסכה החברה מאות מיליוני שקלים למגוון רחב של חברות וארגונים בכל רחבי הארץ- רשתות, בעלי נכסים, מתחמים מסחריים, מפעלים, עמותות, גופים ציבוריים ומסחריים וכיוב'.

שירות החברה כולל זמן יקר אותו יודעת ריפאנד לנצל ביעילות רבה, ידע וניסיון נרחב ואחריות על ביצוע.

מודל העבודה לפיו נערכת בדיקה ראשונית ללא כל התחייבות או תמורה מעמידה את הלקוח במצב לפיו אין מה להפסיד!!! בתום הבדיקה יוגש דו"ח ממצאים ובו הערכות כלכליות והמלצות כיצד לפעול.

במהלך השנים האחרונות זכתה החברה בציון האיכות הגבוהה ביותר מבין כלל החברות לטיפול בתחומי המיסוי המונציפאלי של נכסי הדיור הממשלתי.

שתפו והפיצו