ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

מדידה וסקירת נכסים

מחלקת המדידות של ריפאנד מתמחה בכל סוגי המדידות לצורכים שונים:

  • מדידות אדריכליות as made.
  • מדידת ארנונה בהתאם לדרישות צו הארנונה של הרשות המקומית בה מצוי הנכס.
  • מדידות טופוגרפיות.
  • מדידות לצורכי יישוב מחלוקת בין דיירים (לצורכי שכ"ד, דמי ניהול).
  • התאמות ואימותי מדידה.
  • סקירת נכסים.
  • מדידות לצורכי רישום בית משותף לרבות הכנת התשריטים.
  • נהלי מבא"ת, מצ"ר,

המדידות מבוצעות על ידי מודדים מוסמכים מיומנים ובהתאם לדרישות ולתקינה הנדרשת.

בנוסף, עורכת המחלקה סקירת נכסים מלאה המשלימה את עבודות המדידה הכוללת ניתוח שטח, חלוקת רכוש משותף, העמסת שטחים, טבלאות ריכוז שטחים וכיוב'.

מודדי החברה נדרשו במסגרת פעילותם עד כה למדידת מאות מיליוני מטרים רבועים של מבנים וקרקעות בכל רחבי הארץ.

צוותי המדידה מכירים את דרישות האדריכלים, מנהלי הנכסים וידעו ליצר את הסטנדרט הנידרש במדידה.

מדידת השטח מוגשת על פי רוב בקובץ דיגיטאלי, שרטוט והן על גבי תוכנה ייעודית לניהול שטח.

שתפו והפיצו