ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

ידיעונים בנושא אגרות והיטלי פיתוח

אישור העדר חובות מהרשות המקומית (טאבו)

אישור לרישום המקרקעין הינו אישור אשר מונפק ע"י הרשות המקומית ומעיד כי אין כל בעיה מבחינתה של הרשות לרשום את המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין (בטאבו)….

המשך לקרוא ←

היטלי פיתוח בקצרה

בעלי נכסים, יזמים וקבלנים נתקלים לא אחת בהיטלי פיתוח, תשלומי חובה בגין סלילת תשתיות כבישים ומדרכות, היטלי ניקוז ותיעול, חיובים בגין הנחת קווי מים וביוב…

המשך לקרוא ←

היטל שצ"פ (שטח ציבורי פתוח)

היטל פיתוח הוא סוג של מס מוניציפלי, המהווה תשלום חובה שנדרש מבעל מקרקעין, על ידי רשות מקומית או תאגיד מים וביוב, בד"כ בזמן ביצוע/הנחת תשתית מוניציפלית…

המשך לקרוא ←

אגרות פינוי פסולת

בבג"ץ 1756/10 עיריית חולון נגד שר הפנים התקבלה החלטה לפיה פינוי פסולת הוא שירות אותו צריכה הרשות המקומית לספק והוא נכלל במסגרת הארנונה. עוד נקבע…

המשך לקרוא ←

דמי הקמה

דמי הקמה (שיטת תחשיב המחליפה את היטלי הפיתוח) ביום 31.3.2015 פורסמו כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע"ה-2015 (להלן: "כללי דמי…

המשך לקרוא ←

הוצאת שומות היטלי פיתוח שנים רבות לאחר הולדתו של הבנין

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מדאיגה לפיה, רשויות מקומיות ותאגידי מים סוקרים ומודדים נכסים ישנים, משווים את השטח הקיים במדידה החדשה לשטח המופיע לכאורה בהיתרי…

המשך לקרוא ←

ידיעון 5 – מס תשומות/מע"מ

רקע כללי כידוע, קבלן המבקש לבנות על קרקע שברשותו נדרש לשלם לרשות המקומית אגרות והיטלי פיתוח (מים, תיעול/ ניקוז, ביוב, כביש ומדרכה) וזאת במקרים שבהם…

המשך לקרוא ←

ידיעון 4 – תוקף אישור לטאבו

בידיעון זה נדון בשאלת תוקפו של אישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעל נכס המופנה ללשכת רישום המקרקעין (להלן: "אישור לטאבו"), בו מצויין כי הרשות מסכימה…

המשך לקרוא ←

ידיעון 3 – האם כל ביצוע תשתית עירונית גוררת חיוב בהיטל/אגרת פיתוח

אבחנה בין תשתית ראשונה למחודשת רקע כללי לאחרונה אנו עדים למקרים בהם הרשויות המקומיות מחייבות בעלי נכסים בהיטלי ו/או אגרות פיתוח בגין תשתיות שחלקן היו…

המשך לקרוא ←