ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

ידיעונים בנושא ארנונה

ידיעון 14 – עדכון ארנונה 2014

שיעור עדכון הארנונה לשנת 2014 לתשומת ליבכם, שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2014 ביחס לשנת 2013 עומד על 3.36% לרשות שאינה עצמאית. ככל שמדובר ברשות…

המשך לקרוא ←

ידיעון 13 – אכיפת הבטחה שילטונית

אכיפת הבטחה שלטונית כפועלנו מעת לעת אנו שמחים להגיש לכם ידיעון בנושא ארנונה. ידיעון זה עוסק בהתנערותן של רשויות מקומיות מהבטחתן ליתן הקלות בארנונה במסגרת…

המשך לקרוא ←

ידיעון 12 – החיוב הרטרואקטיבי

החיוב הרטרואקטיבי בשנים האחרונות נוהגות רשויות רבות לסקור את הנכסים שבתחומיהן ולעשות הערכות חיוב חדשות. בסקרים אלו נבדקים שימושי הנכסים וגודלם תוך כוונה לעדכן את…

המשך לקרוא ←

ידיעון 11 – ארנונה לא מובן מאליו

מי אמר שחייבים לקבל את חיובי הרשות כמו שהם ארנונה, אגרות השילוט, אגרות בגין צריכת מים וביוב, פסולת, שמירה וכיוב' הינם תשלומי חובה אותם אנו…

המשך לקרוא ←

ידיעון 10 – רישום שוכר משנה בעירייה כ"מחזיק" לצורך תשלום ארנונה

רישום שוכר משנה בעירייה כ"מחזיק" לצורך תשלום ארנונה צוק העיתים גורר לא מעט חברות שהתחייבו בהסכמי שכירות ארוכי טווח ונאלצו לצמצם פעילות, לאתר חברות שיכנסו…

המשך לקרוא ←

ידיעון 9 – חיוב קרקע תפוסה

חיוב קרקע תפוסה במהלך השנים האחרונות אנו עדים לניסיונות העמקת גביה של הרשויות המקומיות ע"י עריכת סקרי מדידות. מטרת סקרי המדידות ברורה ועניינה, מלבד עדכון…

המשך לקרוא ←

ידיעון 8 – השכרת הנכס לתקופה הקצרה משנה

השכרת נכס לתקופה הקצרה משנה בסעיף 326 לפקודת העיריות נקבע כי מי שנעשה בעלו או מחזיקו של נכס הוא החייב בארנונה. הפקודה מציבה תנאי לפיו,…

המשך לקרוא ←

ידיעון 7 – גבייה מנהלית

גביה מנהלית לכל רשות מקומית עומדים 2 מסלולים שונים לגביית חובות נישומיה: האחד הוא המסלול האזרחי, אשר מאפשר גביה תוך שימוש בעו"ד, הוצל"פ ובתי משפט….

המשך לקרוא ←

ידיעון 6 – סרבני מדידות

סרבני מדידות בשנים האחרונות אנו עדים לפעילות הולכת וגוברת של רשויות מקומיות לבוא ולמדוד את הנכסים בתחומיהן לצורך עידכון מאגרי הנתונים ועל מנת לקבוע שומות…

המשך לקרוא ←