ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

ידיעונים

בדיקה מיקדמית קודם להשכרת נכס לפעילות עיסקית.

לאחר מסע עיקש ומורט עצבים הצלחנו להשיג רישיון עסק נוסף למסעדה בראשון לציון. זה היה מסע לא פשוט כלל ועיקר בשל העובדה שהלקוח הגיע לטיפולנו…

המשך לקרוא ←

נגישות

בשלהי שנות התשעים חוקקה הכנסת את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. לצורך יישומו של החוק הותקנו תקנות וכללים. כמו כן, נקבעו תקנים, תחומי אחריות וסמכויות…

המשך לקרוא ←

אישור העדר חובות מהרשות המקומית (טאבו)

אישור לרישום המקרקעין הינו אישור אשר מונפק ע"י הרשות המקומית ומעיד כי אין כל בעיה מבחינתה של הרשות לרשום את המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין (בטאבו)….

המשך לקרוא ←

מדידות- ריפאנד (מדידות לארנונה, להיתרים, סקירת נכסים)

לחברתנו ותק של 17 שנים בעבודות מדידה, ארנונה, היטלים, רישוי עסקים והיתרים בכל רחבי הארץ. במסגרת פעילותנו אנו מפעילים צוותי מדידה לצרכים שונים. מדידות ארנונה– חברתנו…

המשך לקרוא ←

يا هلا بالأرنونا

يا هلا بالأرنونا ما تصدق كل شي بينقلك، بالذات الجهات الي بتحكيلك "هات"… المصاري ما بتيجي بالساهل… افحص واتأكد قبل ما تدفع للبلديات. في السنوات…

המשך לקרוא ←

סוגיית "רחוב" בדיני הארנונה

פתח הדברים: לשון סעיף 269 לפקודת העיריות (להלן: "הפקודה") מגדירה את המונח "רחוב". "נכסים" – בנינים וקרקעות שבתחום העירייה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים,…

המשך לקרוא ←

ארנונה באתרי בניה (מחסני ציוד, שטחי הערכות, משרדי פיקוח, מגורים פועלים וכיוב')

רבים מיכם מתבקשים לשלם ארנונה על שטחי אחסנה, משרדי פיקוח, שטחי הערכות, מגורי פועלים וכיוב' באתרי בניה. לטעמינו מדובר בשומות לא חוקיות, שגויות בבסיסן ולפיכך,…

המשך לקרוא ←

היטלי פיתוח בקצרה

בעלי נכסים, יזמים וקבלנים נתקלים לא אחת בהיטלי פיתוח, תשלומי חובה בגין סלילת תשתיות כבישים ומדרכות, היטלי ניקוז ותיעול, חיובים בגין הנחת קווי מים וביוב…

המשך לקרוא ←

היטל שצ"פ (שטח ציבורי פתוח)

היטל פיתוח הוא סוג של מס מוניציפלי, המהווה תשלום חובה שנדרש מבעל מקרקעין, על ידי רשות מקומית או תאגיד מים וביוב, בד"כ בזמן ביצוע/הנחת תשתית מוניציפלית…

המשך לקרוא ←