ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

מאמרים בנושא אגרות והיטלי פיתוח

החזר קרן חניה/כופר חניה – לאחר 10 שנים

תשלום כופר החניה נדרש כאשר מוגשת בקשה להיתר בניה במקום בו אין ליזם פתרון חניה פיזי במגרש המיועד וזאת בהתאם לתקנים שונים הנוגעים לייעוד הבניין…

המשך לקרוא ←

הזרמת שפכים תעשייתיים- קנסות

אין זה סוד שהמאבק בנושאי שפכים חריגים ובכלל בזיהום סביבתי עולה מדרגה משנה לשנה בשנים האחרונות. הלכה למעשה אכן אנו נחשפים ליותר ארגונים שנקנסו בגין…

המשך לקרוא ←

 ضريبة التطوير

ضريبة التطوير المحليّ/البلدي هي مدفوعات إلزامية تُدفع للسلطة المحليّة أو لاتحاد المياه مقابل إنشاء بُنى تحتيّة في نطاق البلديّات. تُجبى هذه الضريبة بموجب لوائح القانون…

המשך לקרוא ←

היטלי פיתוח – סלילה, תיעול, תאגידים (דמי הקמה)

היטלי פיתוח עירוניים הינם תשלומי חובה המשולמים לרשות המקומית או לתאגיד המים בגין הקמת תשתיות עירוניות, ונגבים מכוח חוקי העזר העירוניים ומכוח כללי תאגידי מים…

המשך לקרוא ←

מכתב המלצה מלקוח שטופל וזכה להפחתת היטלי פיתוח

המלצה חתומה לחברת ריפאנד 11.1.18

מאיפה הגעתם לי עכשיו עם דרישה לשלם היטלי פיתוח? ומה זה בכלל היטלי פיתוח?

מאיפה הגעתם לי עכשיו עם דרישה לשלם היטלי פיתוח? ומה זה בכלל היטלי פיתוח? בעלי נכסים רבים מוצאים עצמם בסיטואציה לא מובנת כאשר הם נדרשים…

המשך לקרוא ←

קבלן, תן לנו לספר לך איך אתה יכול לחסוך בהיטלי פיתוח

קבלן, תן לנו לספר לך איך אתה יכול לחסוך בהיטלי פיתוח אם אתם קבלנים, יזמים או אדריכלים אנחנו לא צריכים לספר לכם מהם היטלי פיתוח…

המשך לקרוא ←

רישוי עסקים – מורה נבוכים – מתי ואיך מתחילים?

רישוי עסקים – מורה נבוכים – מתי ואיך מתחילים? ראשית חשוב לציין כי לא כל סוגי העסקים טעוני רישוי- בדיקה אם עסק כזו או אחר…

המשך לקרוא ←

הוצאת שומות היטלי פיתוח שנים רבות לאחר הולדתו של הבנין

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מדאיגה לפיה, רשויות מקומיות ותאגידי מים סוקרים ומודדים נכסים ישנים, משווים את השטח הקיים במדידה החדשה לשטח המופיע לכאורה בהיתרי…

המשך לקרוא ←