ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

רישוי עסקים והיתרי בניה

לריפאנד מחלקה המתמחה בתחום רישוי העסקים וטיפול בבקשות להיתרים תוך הובלת התהליך כולו אל מול הרשויות המקומיות.

החברה מטפלת תוך שימוש בבעלי מקצוע מוסמכים בהובלת ובביצוע תהליכים כדלקמן:

  • הגשת בקשות וטיפול בהוצאת רישיונות עסק.
  • הגשת בקשות להיתרי בניה (הן למבנים חדשים והן לחריגות קיימות).
  • הגשת בקשות לשימושים חורגים.
  • הגשת בקשות להוצאת תב"ע נקודתית.
  • בדיקה מקדימה לעניין אפשרויות השימוש בנכס לעסקים חדשים.
  • מדידות אדריכליות
  • הכנת תשריטים לרישום בית משותף.
  • ניתוח תב"עות ושטחים לצורכי הגדלת שטח.

תהליך הטיפול כולל הערכה ואפיון ראשוני ללא כל התחייבות או תמורה מצד הלקוח. לאחריו תינתן המלצה על דרך פעולה כדאית יחד עם הלקוח.

בדיקת היתכנות :

כשלב מקדים ומהותי לטיפול ברישיונות עסק, היתרי בניה, שימושים חורגים ובכלל זה התכנות השכרת/שכירת נכס, קנית/מכירת נכס עורכת ריפאנד בדיקות היתכנות מקצועיות ולאורן מוציאה חוות דעת לגבי אפשרויות השימוש, ההסדרה ואישור הרשויות לבקשות. בדיקות אלו מהוות נידבך ראשון לעסקה או לפעולה שעתידה להוות אישור קיומו של עסק או מבנה.

הבדיקות האמורות הכרחיות ביותר מאחר ולעיתים עסקים "רצים קדימה" ומשקיעים כסף רב ללא שיש לרשות את האפשרות לאשר את הפעילות הצפויה, כך שכל ההשקעה יורדת ו/או עלולה לרדת לטמיון.

במסגרת הטיפול אגב, הגשת הבקשות באופן פורמאלי, מלווה ריפאנד את הלקוח עד לסיום התהליך אל מול הגורמים השונים ברשות המקומית ומחוצה לה ועד לקבלת רישיון העסק/היתר הבניה/ האישור לשימוש חורג.

לאור הקשיים הרבים ומגמות האכיפה הגוברות של הרשויות המקומיות, קיימת חשיבות רבה לקידום התהליכים מוקדם ככל האפשר. ריפאנד, מכירה את המצוקה והאיום הקיים על בעלי עסקים וחברות ופועלת מתוך הבנה עמוקה לדחיפות התהליך.

ריפאנד ממליצה לכל השוקל פתיחת עסק חדש לבחון את הנתונים של הנכס המיועד ככל שהדבר נוגע לשימושים המותרים.

שיחת טלפון אינה כרוכה בתשלום ועשויה לחסוך ממך כסף רב וזמן יקר!!! ליצירת קשר

שתפו והפיצו