ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

נגישות, רישוי עסקים והיתרי בניה

מחלקת הרישוי בריפאנד עוסקת מזה שנים בהסדרת רישיונות עסק, היתרי בניה ושימושים חורגים מול הרשויות השונות בכל רחבי הארץ.

צוות החברה הכולל הנדסאים/יות אדריכלות, אנשים טכניים, מודדים, יועצי נגישות ובטיחות עוסק במלאכה אל מול כלל גורמי האישרור השונים הכרוכים בתהליך.

במסגרת הפעילות הוסדרו מאות עסקים כך שלצוות ניסיון עשיר ומיומנות גבוהה בתחומים הבאים:

  • הגשת בקשות וטיפול בהוצאת רישיונות עסק.
  • חוות דעת מקדמית של משרד הבריאות.
  • ביצוע סקרי נגישות, הוצאת חוות דעת מסכמות, אישורי נגישות להיתרי בניה ורישיונות עסק.
  • הגשת בקשות להיתרי בניה (הן למבנים חדשים והן לחריגות קיימות).
  • הגשת בקשות לשימושים חורגים.
  • בדיקה מקדימה לעניין אפשרויות השימוש בנכס לעסקים חדשים.
  • מדידות אדריכליות והכנת בקשות.
  • הכנת תשריטים לרישום בית משותף.
  • עבודה מול בטיחות, כיבוי אש, הג"א, איכות הסביבה, תחבורה, משרד הבריאות, משטרה, מנהל הנדסה וכיוב'.

תהליך ההסדרה כרוך בעבודה מרובה וזמן יקר מול רשויות מקומיות אותו עושה הצוות ביעילות רבה, פעלתנות, דחיפת והנעת התהליך ומתן שקט ללקוח.

כשלב מקדים ומהותי לטיפול ברישיונות עסק, היתרי בניה, שימושים חורגים ובכלל זה התכנות השכרת/שכירת נכס, קנית/מכירת נכס עורכת ריפאנד בדיקות היתכנות מקצועיות ולאורן מוציאה חוות דעת לגבי אפשרויות השימוש, ההסדרה ואישור הרשויות לבקשות. בדיקות אלו מהוות נדבך ראשון לעסקה או לפעולה שעתידה להוות אישור קיומו של עסק או מבנה.

הבדיקות האמורות הכרחיות ביותר מאחר ולעיתים עסקים מתקדמים ומשקיעים כסף רב ללא שיש לרשות את האפשרות לאשר את הפעילות הצפויה, כך שכל ההשקעה יורדת ו/או עלולה לרדת לטמיון.

במסגרת הטיפול אגב, הגשת הבקשות באופן פורמאלי, מלווה ריפאנד את הלקוח עד לסיום התהליך אל מול הגורמים השונים ברשות המקומית ומחוצה לה ועד לקבלת רישיון העסק/היתר הבניה/ האישור לשימוש חורג.

צוות ריפאנד מכיר היטב את שינוי החקיקה והפרקטיקה לאור הרפורמה של הרישוי המקוון.

שתפו והפיצו