ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

מי אנחנו

חברת ריפאנד מתמחה מזה שנים בנושאי רשויות מקומיות ומסייעת לחברות וארגונים בטיפול והפחתת העלויות וצמצום החיכוך מול רשויות מקומיות.
ריפאנד עוסקת בתחום המיסוי המוניציפאלי ומתמחה בטיפול כלכלי שמטרתו הפחתת תשלומים והשבת תשלומי יתר, אשר שולמו וישולמו על ידי חברות, עסקים, בעלי נכסים, יזמים וקבלנים לרשויות השונות בכל רחבי הארץ.
ריפאנד מעניקה סיוע מקצועי, מדויק, דיסקרטי ואמין וכל זאת באמצעות אנשי מקצוע לרבות אדריכלים, שמאים, מודדים, כלכלנים וכיוב' במידת הצורך.
החברה שומרת על רעננות מקצועית ושירותית תוך שימוש במודל עבודה ייחודי ומערכות ייעודיות, המעמידים את צוותי העבודה במוכנות מקסימלית.
ריפאנד אינה גובה כל שכר טרחה, לא שעות עבודה ולא הוצאות בדיקה. שכרה של ריפאנד יחושב אך ורק מתוך הצלחותיה בהחזר התשלומים בפועל. שיטה זו מעמידה את ריפאנד לצד הלקוח למען השגת האינטרס המשותף – חסכון מקסימלי ללקוח.
ריפאנד מכירה ומוקירה בחשיבות שימור מערכת היחסים שבין הרשות ללקוחותיה ומקפידה לפעול יד ביד עם לקוחותיה מתוך הכרה עמוקה בחשיבות הקשרים אשר נבנו עם הרשויות השונות במשך השנים.
לריפאנד האמצעים, היכולת, הידע והניסיון לבדוק את חיובי לקוחותיה ולהחזיר תשלומי יתר בכל הנוגע לענייני המיסוי העירוני: ארנונה, אגרות בניה, היטלי פיתוח, אגרות ביוב ומים, תשלומים בגין הסכמי פיתוח והיטלי השבחה, שהושתו על ידי הרשויות השונות באופן לא חוקי, שגוי או לא סביר בכל רחבי הארץ ושנים לאחור.
בנוסף, מפעילה ריפאנד מחלקות מנוסות של מדידת נכסים לכל צורך, תכנון ורישוי עסקים המעניקות מענה מלא לבעיות לרבות הסדרת היתרים, תוספות בניה (גלריות, סככות, קומות ומבנים מכל סוג שהוא) תוך מתן דגש על ההיבטים המיסויים הכרוכים בתהליכים.
שירותיה של ריפאנד חוסכים זמן רב בהתנהלות מול הרשויות המקומיות כאשר הטיפול נעשה במקצועיות רבה, רגישות ודחיפה להשגת המטרה.
כפועל יוצא ממאמציה של ריפאנד, מפיקים לקוחותיה גם רווחים עתידיים על ידי פעולות מניעה לעתיד, בקרה ובדיקות טרום תשלום של החיובים השונים.
החברה מפעילה צוות אנשי מקצוע בתחומי הארנונה, היטלי הפיתוח, רישוי עסקים והיתרים ומדידות.
מוצרי החברה אינם כוללים שירותים משפטיים!

שתפו והפיצו