ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

רכוש משותף בנכס מרובה דיירים

לאחרונה הצליחה ריפאנד להוביל להפחתה מלאה של רכוש משותף במתחם מסחרי בצפון בו ניסתה הרשות להשית את החיוב כולו על הבעלים ולא על הדיירים/המחזיקים למעשה. במסגרת סקר מדידות שערכה הרשות הוצא חיוב מרוכז של קרקע תפוסה לבעלי הנכס שלכאורה שגו בדיווח הראשוני. במסגרת טיפול כולל תוקנו החיובים והורדו לחלוטין מבעלי הנכס מה יצר חסכון פרמננטי.  הטיפול כלל התייחסות לשטח- מדידות, חלוקה השטח, התייחסות להסכמי השכירות. יצויין ויודגש כי מדובר בהפחתה מלאה ולא העברה לדיירים!?

שתפו והפיצו