ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

העלאת הארנונה בשנת 2019

ברצוננו להודיעכם כי שיעור העלאת הארנונה בשנת 2019 ביחס לשנת 2018 יעמוד על 0.32 אחוזים.

יצויין ויודגש כי רשויות מקומיות רבות הגישו בקשות להעלאה חריגה (כלומר, מעבר למנגנון ההעלאה האוטומטי). לפיכך, בעת בנית תקציב לשנת 2019 יש לקחת בחשבון שעשויים להיות תוספות נוספות.

 

שתפו והפיצו