ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

העלאת הארנונה בשנת 2020

ברצוננו להודיעכם כי שיעור העלאת הארנונה בשנת 2020 ביחס לשנת 2019 יעמוד על 2.58 אחוזים.

יצויין ויודגש כי רשויות מקומיות רבות הגישו בקשות להעלאה חריגה (כלומר, מעבר למנגנון ההעלאה האוטומטי). לפיכך, בעת בנית תקציב לשנת 2020 יש לקחת בחשבון שעשויים להיות תוספות נוספות.

 

ארנונה 2020

 

 

 

שתפו והפיצו