ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

אגרות פינוי פסולת

בבג"ץ 1756/10 עיריית חולון נגד שר הפנים התקבלה החלטה לפיה פינוי פסולת הוא שירות אותו צריכה הרשות המקומית לספק והוא נכלל במסגרת הארנונה. עוד נקבע כי אין מניעה שרשות מקומית תגבה מסגרת חוק עזר גם אגרת פינוי פסולת ממפעלים לפי קריטריונים ואמות מידה ברורים אותם לראשונה קבע משרד הפנים (מצ"ב אמות המידה אותם פרסם בחודש 9/2017 משרד הפנים).

אמות מידה בענין חישוב פסולת עודפת

 

 

שתפו והפיצו